Cysylltodd PhytoQuest â Chanolfan Technoleg Gofal Iechyd Prifysgol Abertawe gyda diddordeb mewn darganfod a masnacheiddio siwgrau planhigion sy'n digwydd yn naturiol, a elwir yn iminosugars, fel atchwanegiadau bwyd gyda manteision iechyd niferus. 

Droppers depositing a substance in test tubes

Mae PhytoQuest yn berchen ar wyddoniaeth i arloesi cynhwysion a chyfansoddion naturiol yn y cynhyrchion byw'n iach ymyl uchel sy'n deillio o gydgyfeirio bwyd, fferyllol a cholur. 

Mae Dr. Nash yn arwain PhytoQuest ac mae'n arweinydd byd-eang ym maes ffytocemeg. Treuliodd ddegawd cyntaf ei waith ôl-ddoethurol yn canolbwyntio "ar asiantau gwrth-feirws gyda Rhaglen a Gyfarwyddir gan AIDS y Cyngor Ymchwil Feddygol" yng Ngholeg y Brenin Llundain a'r Gerddi Botaneg Brenhinol, Kew. 

Adnabod iminosugars gyda buddiannau therapol

Mae tîm PhytoQuest wedi nodi iminosugars sydd â buddion therapiwtig megis nodweddion gwrthlidiol, gwrth-ganser a gwrth-diabetig. Fodd bynnag, nid yw'r mecanwaith gweithredu yn hysbys. Darparodd y Ganolfan Technoleg Gofal Iechyd ymchwil sylfaenol a fydd yn cefnogi treialon clinigol er mwyn mynd at gwmnïau fferyllol i'w mabwysiadu. 

Trwy gydweithio, sicrhaodd y prosiect ddealltwriaeth o effaith iminosugars ar ymatebion imiwn niwtroffil ac ymchwiliodd i fecanwaith gweithredu trwy araeau sy'n dangos newidiadau y tu mewn a'r tu allan i'r gell. Gellir defnyddio'r wybodaeth hon yn awr i lywio strategaeth fasnacholi a defnydd clinigol y cwmni. 

Mae cydweithio pellach gyda CALIN yn cael ei ddatblygu i ddeall newidiadau ar lefel genyn yn hytrach na phrotein. 

Yr Athro Robert Nash, Cyfarwyddwr, PhytoQuest 

"Rydym yn dda iawn ar y cemeg ond yr hyn nad oes gennym yw'r gallu i wneud yr imiwnoleg. Felly mae cydweithio â'r Ganolfan Technoleg Gofal Iechyd ym Mhrifysgol Abertawe i wneud yr imiwnoleg, i ddeall sut mae'n actifadu'r system imiwnedd yn ddefnyddiol iawn. i ni. 

"Mae rhaglen Accelerate wedi bod yn hollbwysig i symud y prosiect yn ei flaen." 

Mae'r prosiect hwn yn rhan o raglen Accelerate a ariennir yn rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop, trwy Lywodraeth Cymru.

Various partner logos