Mae Xobaderm yn gwmni gwrth-heneiddio sy'n integreiddio'r defnydd o ficronodwyddau i ddosbarthu cyfansoddion i'r croen sydd â'r nod o nid yn unig guddio arwyddion allanol croen sy'n heneiddio, ond yn hytrach yn anelu at arafu heneiddio cellog.

Microneedle pads with rulers for scale

Mae Xobaderm wedi datblygu Xobaflex™, sef system microneedling unigryw â phatent yn dilyn 10 mlynedd o waith ymchwil a mireinio. Mae Xobaflex™ yn cyfuno manteision dur â theimlad rwber silicon sy'n hawdd ei ddefnyddio.

Newidiadau biocemegol o heneiddio mewn celloedd croen

 Gweledigaeth feiddgar Xobaderm yw dod â datblygiadau ym mioleg sylfaenol heneiddio i ofal croen. Nid yw triniaethau “gwrth-heneiddio” presennol yn cael unrhyw effaith ar gyfradd neu gynnydd heneiddio. Mae Xobaderm wedi negodi bargen unigryw gyda chorfforaeth fawr yn yr UD ar gyfer moleciwl o'r enw NR, y dangoswyd ei fod yn symud y deial ar yr hanfodion ar heneiddio cellog.

Fodd bynnag, mae'r moleciwl hwn yn broblemus i'w ddefnyddio mewn gofal croen oherwydd ni all basio trwy'r stratum corneum cyfan ac mae'n ansefydlog mewn ffurfiau traddodiadol fel hufenau. Mae Xobaderm wedi goresgyn y ddwy broblem hyn trwy ddefnyddio eu system micronodwyddau a weip wedi'i selio sy'n cael ei ailhydradu yn y man defnyddio.

Ymchwiliodd y cydweithrediad rhwng HTC a Xobaderm i ddefnyddioldeb/derbyniad cwsmeriaid o’u system micronodwyddau ac effaith “clinigol” NR mewn perthynas â newidiadau biocemegol heneiddio cellog mewn celloedd croen.

Mae'r prosiect hwn yn rhan o raglen Accelerate a ariennir yn rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop, trwy Lywodraeth Cymru.

Logos partneriaid amrywiol