Mae’r Ecosystem Iechyd Digidol Cymru yn bartneriaeth rhwng yr Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru a Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru ac mae'n cael ei ariannu gan raglen Effeithlonrwydd drwy Dechnoleg Llywodraeth Cymru.

  • Rydym yn agor systemau a data GIG Cymru i ddatblygwyr drwy blatfform o APIs, yn lleihau amser datblygu ac yn sicrhau bod cynnyrch yn fwy addas i anghenion GIG Cymru
  • Rydym yn dod â rhanddeiliaid o bob cwr o'r gymuned iechyd digidol at ei gilydd i fynd i'r afael â'r rhwystrau a'r heriau o fabwysiadu a chyflwyno, gan gysylltu prosiectau â phartneriaid a ffynonellau cymorth
  • Rydym yn cynnull y gymuned iechyd digidol trwy ddigwyddiadau, cyfryngau cymdeithasol ac ar-lein i arddangos arfer gorau, treialu dulliau a systemau newydd, gwerthuso'n wrthrychol lle gellir cael yr effaith fwyaf a rhannu'r wybodaeth honno ledled Cymru

I ddarganfod mwy am y rhaglen, ewch i wefan EIDC ar gyfer popeth iechyd digidol www.iechyddigidol.cymru.