Beth rydyn ni’n ei wneud 

Ein cenhadaeth yw hwyluso’r broses o fabwysiadu technoleg gofal iechyd digidol yn ddi-dor ac yn gyflym ledled Cymru. Er mwyn cyflawni hyn, rydyn ni'n gweithio’n agos gyda rhwydweithiau cenedlaethol a rhyngwladol i nodi a hyrwyddo enghreifftiau o arferion gorau ar gyfer gwella’n barhaus.  

Gan gydweithio â phartneriaid lleol yng Nghymru, rydyn ni'n ymdrechu i ddeall y rhwystrau a’r heriau sy’n gysylltiedig â mabwysiadu technoleg. Drwy wneud hynny, rydyn ni'n sicrhau bod gan bartneriaid yn y diwydiant ddealltwriaeth dda o ofynion seilwaith, gan ddangos strategaethau gweithredu llwyddiannus yng Nghymru ac yn fyd-eang.  

Mae ein rhwydweithiau helaeth yn cwmpasu iechyd, gofal cymdeithasol a’r byd academaidd, gan feithrin perthnasoedd cryf ag arloeswyr yn y diwydiant ar yr un pryd. Mae’r cysylltiadau hyn yn ein grymuso i sbarduno newid ac arloesedd cadarnhaol yn y sector gofal iechyd.  

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn dysgu mwy am ein gwaith, mae croeso i chi gysylltu ag aelod o’n tîm drwy anfon e-bost at digital@lshubwales.com. Rydyn ni'n croesawu unrhyw ymholiadau a chyfleoedd i gydweithio.