Dros y 12 mis diwethaf, mae ein cyfeiriad strategol wedi cael ffocws newydd. Yn unol ag amcanion Llywodraeth Cymru a chanllawiau ein Bwrdd Cyfarwyddwyr, rydym wedi newid o fod yn sefydliad aelodaeth fusnes i fod yn sbardunwr cyfranogiad agored yn y diwydiant gwyddorau bywyd, gan weithio’n agos gyda chlinigwyr, y GIG, y diwydiant, y byd academaidd a’r Llywodraeth.

Rydym wrthi'n recriwtio nifer o rolau allweddol newydd sy'n hanfodol i ni er mwyn cyflawni ein strategaeth, ein gweledigaeth a'n cenhadaeth newydd. 

Gweithredwr Cyfryngau Cymdeithasol a Chyfathrebu Digidol 

Rydym yn chwilio am Gweithredwr Cyfryngau Cymdeithasl a Chyfathreby Digidol i ymuno â'n tîm cyfathrebu digidol. Mae cyfathrebu digidol yn rhan allweddol o'n dull o gynllunio a gweithredu cyfathrebu. Bydd deiliad y swydd yn helpu'r Pennaeth Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus (PCCC) i ddatblygu a chyflawni strategaethau cyfathrebu cymdeithasol a digidol a chynlluniau gweithredu.