Rydym wrth ein boddau i fod yn cefnogi esiamplau arbennig o ymarfer gorau ac arloeseddd sy'n gwella gwasanaethau ar gyfer cleifion yn noson wobrwyo GIG Cymru flwyddyn yma..

Gwobrau GIG Cymru

Yn ei unfed ar ddeg flwyddyn, mae'r Noson Wobrwyo GIG Cymru 2019 yn ceisio arddangos esiamplau arbennig o ymarferion dda sydd wedi trawsnewid gofal cleifion a gwella canlyniadau cleifion. Fel partner arloeseddi i'r sector iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru, fe fyddwn ym mhrif bartner flwyddyn yma.

Fe fydd ein Bennaeth Ymgysylltu Iechyd a Gofal, Denise Puckett hefyd yn ymuno â'r panel beirniadu ar gyfer y wobr 'Darparu Gwasanaethau mewn partneriaeth ar draws GIG Cymru'. Mae'r wobr yma yn cydnabod ac yn ddathlu'r gwellhad o wasanaethau darparu trwy integreiddio agos, cyd-weithio a rhannu wybodaeth ar draws sefydliadau'r GIG Cymru.

Ddywedodd Denise:

"Fel partner arloesedd i'r secotr iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru, rydym wrth ein boddau I fod yn weithio'n agos efo Wobrau GIG Cymru I ddathlu a rhannu esiamplau o ymarferion dda ac ateion sydd wedi cael effaith sylweddol ar wella darpariaeth gwasanaethau. Rydym yn ymrwymo I weithio'n agos efo'n cydweithwyr yn iechyd a gofal I ddeall ble mae'r atebion arloesol yn gweithio a nodi sut gallwn lledaenu'r atebion yma ar raddfa genedlaethol."

Mae'r wobrau yn dathlu rhagoriaeth yn iechyd a gofal ledled Cymru. Os rydych chi wedi wneud newid, fawr neu fach,sydd wedi trawsnewid y profiad a'r canlyniadau ar gyfer pobl yng Nghymru, felly'r noson wobrwyo yma yw eich cyfle chi i arddangos eich gwaith.

Mae eich syniadau arloesol sy'n gwella neu'n newid gwasanaethau yn gallu wneud wahaniaeth i'r pobl yn eich ofal,  eich sefydliad ac yr system iechyd a gofal.

Mae cofnodion yng nghau ganol nos, dydd Mawrth, Ebrill 23 2019.