Wythnos diwethaf fe wnaeth yr Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru groesawu'r Association of British HealthTech Industries (ABHI) yn ein swyddfeydd yng Nghaerdydd.

ABHI

Mae'r ABHI yn cefnogi cymdeithas technoleg iechyd y DU yn y darpariaethau o gynnyrch a wasanaethau sy'n helpu pobl i byw bywydau iachach. Yn actio fel llais y ddiwydiant, mae'r corff aelodaeth yn gweithio efo rhanddeiliaid i arddangos y gwerth o technoleg iechyd, helpu i goresgyn rhwystrau o pobl yn elwa ohonynt nawr ac yn y ddyfodol.

Fe wnaeth Richard Phillips, Cyfarwyddwr Polisi Gofal Iechyd yr ABHI a aelodau'r bwrdd cwrdd a'r tîm yr Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru ynghyd â gwestai o Llywodraeth Cymru, Prifysgol Caerdydd, MediWales a GIG Cymru.

Pwrpas y chyfarfod oedd i archwilio cyfleoedd ar gyfer chydweithio, partneriaeth a rhwydweithio mewn cais i yrru ymlaen arloesedd a gynaliadwyedd. Mae yna chyfle unigryw i fusnesau sydd yn gallu gweithio efo'r GIG yng Nghymru i treialu a fabwysiadu technoleg a prosesau a fydd yn cyfrannu at gwella iechyd a gofal cymdeithasol.

Dywedodd Cari-Anne Quinn, Prif Weithredwr yr Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru: "Mae hwn yn amser gyffrous ar gyfer y ddiwydiant technoleg iechyd yng Nghymru yn barod. Rydym wedi ymrwymo'n llwyr i waith chydweithio efo ABHI, yn ddwyn ynghyd diwydiant, iechyd a gofal cymdeithasol mewn ffordd a fydd yn drawsnewid ddyfodol dapariaeth gofal iechyd yng Nghymru.”

Fe fydd yr cyfarfod cychwynnol yn cael ei ddilyn i fyny efo chynlluno fanwl yn yr HGBC i ddaparu ar meysydd allweddol, gan gynnwys; meddyginiaeth drachywir, gofal iechyd yn seiliedig ar werth ac yr mabwysiadu o thechnoleg newydd yng nghofal iechyd. Roedd yr ddatblyguadau o gofal yn seiliedig ar werth a gyflwynwyd gan Paul Buss, Cyfarwyddwr Meddygol Gweithredol o ddiddordeb arbennigi aelodau'r ABHI.

Adiodd Richard Phillips, Cyfarwyddwr Polisi Gofal Iechyd yr ABHI "Rydym wrth ein bodd i archwilio'r ffyrdd y gallwn cysylltu'r 300 aelodau'r ABHI efo'r ecosystem bywiog gwyddorau bywyd. Cyflymu'r ddatlbygiad a'r mabwysiadu technoleg iechyd i cleifion yma yng Nghymru, ac ledled y DU, fydd yn hynod o bwysig os rydym yn cwrdd a'r anghenion o'n poblogaeth sydd yn newid o hyd."