Penodwyd Dr Rhodri Griffiths yn Gyfarwyddwr Mabwysiadu Arloesedd Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru. 

Dr Rhodri Griffiths and text

Mae Rhodri yn ymuno â'r sefydliad ar ôl gwasanaethu fel aelod o'i fwrdd am y tair blynedd diwethaf. Mae wedi dal swyddi uwch reolwr yn y sectorau masnachol a gwirfoddol ac wedi gweithio'n helaeth gyda'r sector cyhoeddus dros nifer o flynyddoedd. Bu'n rheolwr cyffredinol ar Current Biodata ac ar un adeg, yn gyfarwyddwr Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru yng Nghaerfyrddin.

Mae ganddo BSc a PhD mewn Biocemeg o Brifysgol Cymru ac mae ganddo MBA o Brifysgol Caerdydd. Wedi'i ddyfarnu gyda rhagoriaeth, roedd ei MBA yn arbenigo mewn Rheoli Strategol a Newid Uwch ac enillodd Wobr Syr Julian Hodge hefyd.

Dywedodd Rhodri:

"Fel aelod o'r bwrdd, rwyf wedi cael cipolwg uniongyrchol ar waith y sefydliad a'r gwahaniaeth y mae'n ei wneud. Rwy'n edrych ymlaen at weithio gyda chydweithwyr, rhanddeiliaid a phartneriaid i wireddu ei gweledigaeth i wneud Cymru yn lle o ddewis ar gyfer arloesi ym maes iechyd, gofal a lles."

Mae Rhodri yn ymuno â'r sefydliad wrth iddo lansio pum blaenoriaeth busnes, sydd wedi'u llywio gan ymgysylltiad helaeth â phartneriaid iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru. Mae wedi nodi eu hanghenion, eu cyfleoedd yn y farchnad a llif diddordeb presennol gan ddiwydiant. 

Dywedodd Cari-Anne Quinn, Prif Swyddog Gweithredol Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru:

"Rwy'n falch iawn bod Rhodri wedi ymuno â ni yn y rôl allweddol hon i'r sefydliad. Mae ganddo brofiad helaeth o'r sector gwyddorau bywyd ac mae'n dod â chyfoeth o arbenigedd a fydd yn allweddol i fwrw ymlaen â'n gwaith wrth i ni barhau i gefnogi'r sectorau iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru."