Trydydd parti

Rydym yn croesawu’r cyhoeddiad hwn sy’n tynnu sylw at rôl allweddol gwyddorau bywyd o ran gwella’r economi, iechyd a llesiant. Bydd y pecyn cyllid yn hwyluso twf economaidd ar draws gwyddorau bywyd, a bydd treialon clinigol gwell yn helpu i fynd i’r afael â’r ôl-groniad drwy ddarparu meddyginiaethau newydd i gleifion yn gynt.

Lightbulb and graphic showing how innovation grows

Mae’r pecyn £650 miliwn ‘Life Sci for Growth’ yn cynnwys:

  • £121 miliwn i wella treialon clinigol masnachol i gael meddyginiaethau newydd hanfodol i gleifion yn gynt, gan helpu i gyflymu’r broses a gwella mynediad at ddata amser real drwy Rwydweithiau Cyflymu Achosion Clinigol newydd.
  • Hyd at £48 miliwn i arloesedd gwyddonol i baratoi ar gyfer argyfyngau iechyd yn y dyfodol
  • £154 miliwn i gynyddu maint banc data biolegol y DU i gynorthwyo darganfyddiadau gwyddonol sy’n gwella iechyd pobl.
  •  

Mae cynlluniau hefyd i ail-lansio’r Rhwydwaith Gwyddor Iechyd Academaidd fel Rhwydweithiau Arloesi ym maes Iechyd, gan roi arloesedd ar flaen y gad ac annog partneriaid traws-sector i rannu’r arferion gorau.

I ddysgu rhagor am y gyfres hon o bolisïau newydd, ewch i wefan Llywodraeth y DU.