Cwmni: Sugars for Health Ltd

Partner(iaid)Canolfan Technoleg Gofal Iechyd

 

Chwarae

Cefndir y cwmni

Mae Sugars for Health yn arbenigo mewn adnabod a datblygu cyfansoddion sy’n debyg i siwgr sydd wedi eu hechdynnu o blanhigion, iminosiwgrau. Mae’r moleciwlau hyn yn gweithredu fel therapyddion ar gyfer amrywiaeth o glefydau, gan gynnwys canser.

Heriau’r cwmni

Mae gan y tîm o Aberystwyth ddiddordeb mewn deall mecanweithiau moleciwlaidd o weithrediadau iminosiwgrau i ailysgogi’r system imiwnedd ac ymladd canser. Maent yn gobeithio y bydd modd defnyddio’r cyfansoddion ar y cyd â chemotherapi confensiynol i wella’u heffeithiolrwydd.

Mae'r prosiect hwn yn rhan o raglen Cyflymu a ariennir yn rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop, trwy Lywodraeth Cymru.

Accelerate Partner Logos