Amdanoch chi

Am y sefydliad

Gweithgaredd sefydliad

Am yr ymholiad

Rydym yn gwerthfawrogi eich preifatrwydd

Mae ein Hysbysiad Preifatrwydd yn nodi'r ffyrdd rydym yn rheoli data personol.

Gall y data personol a ddarperir gennych gael ei ddefnyddio gennym ni yn y ffyrdd mae'r gyfraith diogelu data yn caniatáu, i gysylltu â chi drwy'r post, dulliau electronig (e-bost neu neges destun) a/neu drwy ffonio gyda gwybodaeth a fydd, yn ein barn ni, o ddiddordeb cyfreithlon.
Rwy'n caniatáu i ddata personol a ddarperir i chi gael eu defnyddio fel hyn
Rwy'n caniatáu i ddata personol a ddarperir i chi gael eu defnyddio fel hyn
Er mwyn helpu i fynd i'r afael ag angen uniongyrchol y GIG, gall y data personol a ddarperir i ni hefyd gael ei rannu â thrydydd partïon megis GIG Cymru a Llywodraeth Cymru.
Rwy'n caniatáu i ddata personol a ddarperir i chi gael eu defnyddio fel hyn
Rwy'n caniatáu i ddata personol a ddarperir i chi gael eu defnyddio fel hyn
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.