Mae gan Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru rôl oruchwylio strategol. Mae ganddo wybodaeth eang am heriau ac anghenion y gwasanaethau iechyd a gofal yng Nghymru ac mae’n cynnig cysylltiadau â’r ecosystem gwyddorau bywyd ehangach yng Nghymru.

Yma i helpu chi!

Byddwn yn eich helpu yn y ffordd a fydd fwyaf addas i chi, ac rydym yn gweithredu mewn ffordd hyblyg. Gallwch elwa ar:

  • Help i ganfod cyfle i gydweithio ar Ymchwil a Datblygu – gyda phartner diwydiannol, academaidd neu glinigol
  • Adnoddau Dynol – cyfle i weithio ag arbenigwyr ar gwmpasu prosiectau a throsglwyddo technoleg, ymchwil a datblygu, profiad defnyddwyr, dylunio cynnyrch, ac ymgysylltu clinigol
  • Mewnbwn clinigol – gweithio â GIG Cymru i wella eich ymchwil a datblygu
  • Cyngor ac arweiniad – mynediad at dîm amlddisgyblaethol o arbenigwyr mewn ystod o feysydd
  • Mynediad – at Brifysgolion mwyaf blaenllaw Cymru, Byrddau Iechyd Prifysgol ac Ymddiriedolaethau Iechyd, cleifion, cyfleusterau, personél a chysylltiadau ehangach yn y sector gwyddorau bywyd
  • Help i lywio’ch ffordd drwy ecosystem cymorth gwyddorau bywyd.