Mae gan Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru rôl oruchwylio strategol. Mae ganddo wybodaeth eang am heriau ac anghenion y gwasanaethau iechyd a gofal yng Nghymru ac mae’n cynnig cysylltiadau â’r ecosystem gwyddorau bywyd ehangach yng Nghymru.

Yma i helpu chi!

Byddwn yn eich helpu yn y ffordd a fydd fwyaf addas i chi, ac rydym yn gweithredu mewn ffordd hyblyg. Gallwch elwa ar:

 • Help i ganfod cyfle i gydweithio ar Ymchwil a Datblygu – gyda phartner diwydiannol, academaidd neu glinigol
 • Adnoddau Dynol – cyfle i weithio ag arbenigwyr ar gwmpasu prosiectau a throsglwyddo technoleg, ymchwil a datblygu, profiad defnyddwyr, dylunio cynnyrch, ac ymgysylltu clinigol
 • Mewnbwn clinigol – gweithio â GIG Cymru i wella eich ymchwil a datblygu
 • Cyngor ac arweiniad – mynediad at dîm amlddisgyblaethol o arbenigwyr mewn ystod o feysydd
 • Mynediad – at Brifysgolion mwyaf blaenllaw Cymru, Byrddau Iechyd Prifysgol ac Ymddiriedolaethau Iechyd, cleifion, cyfleusterau, personél a chysylltiadau ehangach yn y sector gwyddorau bywyd
 • Help i lywio’ch ffordd drwy ecosystem cymorth gwyddorau bywyd.

Drwy’r rhaglen Cyflymu, mae Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru nawr yn cynnig cymorth cyfathrebu a marchnata penodol i fusnesau iechyd a gofal yng Nghymru.

Rydym yn barod i helpu gyda’r canlynol:

 • Adolygu a dadansoddi eich gweithgareddau marchnata a chyfathrebu
 • Cyngor ac arweiniad strategol
 • Dealltwriaeth o’r Gynulleidfa ac ymgysylltu â nhw
 • Negeseuon
 • Cyfryngau Cymdeithasol
 • Brandio a lleoli
 • Cynlluniau gweithredu ac argymhellion.

Drwy sesiynau datblygu un-i-un, bydd Cyflymu yn gweithio gyda chi i fireinio ac ehangu galluoedd cyfathrebu a marchnata eich busnes.

I ddarganfod mwy, e-bostiwch Alun.franks@lshubwales.com 

** Hyd at 12 awr o gefnogaeth i fusnesau sy'n gymwys **