Fel partner balch o’r rhaglen Cyflymu Cymru gyfan, gwerth £24 miliwn, mae Prifysgol Abertawe wedi sefydlu’r Ganolfan Technoleg Gofal Iechyd, sydd wedi ei lleoli ar Gampws Parc Singleton. Mae HTC yn cefnogi trosi syniadau o’r sectorau Gwyddor Bywyd ac Iechyd yng Nghymru yn gynnyrch, prosesau a gwasanaethau newydd, gan anelu at greu gwerth economaidd hirhoedlog ochr yn ochr â manteision cymdeithasol ehangach.

Gyda thîm ymroddedig o dechnolegwyr ôl-ddoethurol, arbenigwyr gwyddoniaeth data ac arloesedd, technegwyr a rheolwyr prosiect, ynghyd â’i gyfleusterau labordy modern newydd, mae HTC yn ategu’r gwaith datblygu technolegol a phibell feithrin yng Nghymru drwy gefnogi gweithgareddau ymchwil, menter ac arloesedd ochr yn ochr â datblygu sgiliau a gwybodaeth berthnasol