Gwrandewch ar Hac Iechyd Cymru 2019 heddiw!

Welsh Health Hack 2019

Yn y rhifyn hwn, mae’r podlediad Syniadau Iach yn mynd y tu ôl i’r llen yn nhrydydd Hac Iechyd blynyddol Cymru. Yn y marathon arloesi deuddydd hwn, bydd arbenigwyr o’r diwydiant, technolegwyr digidol a chwmnïau data yn cael eu paru â’r GIG i’w helpu i ddatrys materion rheng flaen. 

Bydd cynrychiolwyr o dimau traws-swyddogaethol yn wynebu nifer o heriau i feddwl am atebion technolegol neu ddigidol i’w cyflwyno gerbron beirniaid mewn rownd derfynol - tebyg i Dragon’s Den. Bydd y pedwar cynnig gorau yn cael buddsoddiad. 

Ond pwy fydd yn dod i’r brig? I ddarganfod hynny, gwrandewch ar bodlediad Hac Iechyd Cymru yma heddiw.