Dal i fyny ar ddigwyddiad Cyflymu digidol cyntaf "Croeso i Cyflymu - Cyflymydd technoleg iechyd Cymru"

Agenda for the day

Cynhaliodd y rhaglen Cyflymu ei ddigwyddiad digidol cyntaf, gan arddangos yr  brosiectau arloesi sydd yn cydweithredu gyda Cyflymu.

Ymunodd dros 100 o gynrychiolwyr i glywed yn uniongyrchol sut roedd Cyflymu wedi helpu sefydliadau yn uniongyrchol i ddatblygu eu busnesau, eu syniadau a'u cynhyrchion, ac i ddysgu mwy am sut mae'r rhaglen yn gweithio.

Cafodd cynrychiolwyr gyfle hefyd i ofyn cwestiynau am eu busnesau neu eu syniadau eu hunain, ac hefyd gwnaed cysylltiadau ar gyfer cydweithrediadau yn y dyfodol.

Rydyn ni eisiau gweithio gyda chi!

Yn ystod y digwyddiad, lansiodd Cyflymu ddwy her newydd trwy ein porth arloesi.

Syniad, busnes neu gynnyrch cysylltiedig â Covid-19

Syniad, busnes neu gynnyrch nad yw'n gysylltiedig â Covid-19

Nod yr heriau hyn yw i dod o hyd i brosiectau newydd y gallai Cyflymu eu helpu i ddatblygu eu syniadau, eu cynhyrchion neu eu busnes.

Os oes gennych chi syniad neu gynnyrch y credwch y byddai'n elwa o arbenigedd, adnoddau a chysylltiadau Cyflymu, cyflwynwch eich syniad trwy'r heriau uchod.

Gwnewch yn siŵr nad ydych chi'n colli allan ar ddigwyddiadau yn y dyfodol trwy gofrestru i'n cylchlythyr Cyflymu.

Mae Cyflymu Cymru yn gydweithrediad rhwng Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru, Prifysgol Caerdydd, Prifysgol Abertawe a Phrifysgol Cymru'r Drindod Dewi Sant, ac yn cael ei gyd-ariannu gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop trwy Lywodraeth Cymru.