Mae Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru yn falch iawn o fod yn gweithio mewn partneriaeth â MediWales ar gyfer ei 16eg seremoni flynyddol a gynhelir ddydd Iau 2 Rhagfyr 2021.

Y dyddiad cau ar gyfer cofrestru ar gyfer Gwobrau Arloesedd MediWales yw 22 Tachwedd 2021.

MediWales Innovation Awards 2020 in partnership with Life Sciences Hub Wales

Mae Gwobrau Arloesi MediWales yn gyfle gwych i arddangos a dathlu gwaith anhygoel ar draws y sector gwyddorau bywyd a’r effaith y mae’n ei chael ar wella iechyd a lles economaidd.

Bydd seremoni 2021 yn dychwelyd i fod yn ddigwyddiad wyneb yn wyneb, gyda deg gwobr i’w hennill ar draws categorïau diwydiant a’r GIG:

Gwobrau’r Diwydiant

  • Arloesi
  • Cychwyn busnes
  • Partneriaeth â'r GIG
  • Allforio
  • Cyflawniad eithriadol
  • Ymateb i Covid

Gwobrau’r GIG

  • GIG Cymru yn Gweithio gyda Diwydiant
  • Effaith Ddigidol
  • Cyflymu Arloesedd a Thrawsnewid
  • Gwobr Partneriaeth Ymchwil Iechyd a Gofal Cymdeithasol gyda’r Diwydiant

I gael rhagor o fanylion, anfonwch e-bost at Polly.Carr@mediwales.com yn amlinellu’r wobr/gwobrau y mae gennych ddiddordeb ynddynt er mwyn iddi allu anfon y ffurflenni perthnasol atoch. Cofiwch mai’r dyddiad cau yw dydd Gwener 15 Hydref 2021.

Dywedodd Chris Martin, Cadeirydd, Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru:

“Mae ymateb y diwydiant, iechyd a gofal cymdeithasol i Covid-19 wedi bod yn ysbrydoledig, yn arloesol ac, mewn sawl achos, wedi torri tir newydd. Gadewch i ni sicrhau mai rhain yw’r Gwobrau Arloesi MediWales gorau hyd yma – er mwyn i ni allu dathlu’r gwaith anhygoel sy’n cael ei wneud ar draws ein hecosystem,”

Dywedodd Gwyn Tudor, Prif Swyddog Gweithredol MediWales:

“Rydyn ni’n falch o fod yn gweithio gyda Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru eleni i gyflwyno Gwobrau Arloesi MediWales 2021. Rydyn ni’n edrych ymlaen yn arw at weld ceisiadau eleni ac at ddathlu gyda chydweithwyr o’r sectorau gwyddorau bywyd a thechnoleg iechyd ym mis Rhagfyr,”

Cliciwch yma i ddarllen mwy am Wobrau Arloesi MediWales 2021 a sut mae cyflwyno eich ceisiadau ar gyfer y gwobrau sydd o ddiddordeb i chi.