I ddathlu Diwrnod Rhyngwladol y Menywod, gwahoddodd y grŵp Themâu Torri Traws Cyflymu chwe fenyw ysbrydoledig o'r sector technoleg, iechyd a gofal i siarad am eu profiadau. Yma, buont yn trafod pwy a'u hysbrydolodd a pha gyngor a gawsant i fenywod sy'n dechrau eu gyrfa yn y sector.

A photo of four women holding up a banner saying "International Womens Day"

Dal i fyny ar yr holl gyfweliadau isod

Dr Carly Bliss, Cymrawd Ymchwil, Prifysgol Caerdydd

Eider Valle-Encinas, Ymchwilydd Ôl-ddoethurol, Prifysgol Caerdydd

Fionan Brennan, Ymgynghorydd Anesthetig

Sholeh Jahanfard, Cyd-sylfaenydd a Llywydd yn KDx Diagnostics

Kimberley Littlemore, Cyfarwyddwr Creadigol yn Pocket Medic