Darllenwch y datganiad Cyflymu Covid-19

Mae Cyflymu yn helpu arloeswyr yng Nghymru i drosi eu syniadau i ddatrysiadau y gellir eu mabwysiadu mewn gofal ac iechyd. Os oes gennych chi syniad ar gyfer technoleg gofal iechyd ond nad ydynt yn siŵr beth yw'r camau nesaf, eich bod mewn busnes ac yn awyddus i ehangu eich arlwy, neu os ydych chi'n weithiwr proffesiynol perthynol i iechyd sydd wedi canfod fford glyfar o wella proses - yna mi hoffem weithio â chi

Mae Cyflymu yn cael ei arwain gan Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru, mewn cydweithrediad â Phrifysgol CaerdyddPrifysgol Abertawe, a Phrifysgol y Drindod Dewi Sant. Yn hytrach na darparu cyllid neu grantiau, mae’r rhaglen yn cynnig cyfle i fanteisio ar arbenigedd academaidd, dealltwriaeth drylwyr o ecosystem gwyddorau bywyd, a’r cyfleusterau diweddaraf sydd eu hangen ar arloeswyr ac entrepreneuriaid i wireddu eu syniadau waith.

Wedi’i ariannu ar y cyd gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru, Grŵp Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol Llywodraeth Cymru, prifysgolion, Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru, a'r byrddau iechyd, nod Cyflymu yn y pen draw yw creu gwerth economaidd parhaol i Gymru.

“Mae datblygu ffyrdd newydd arloesol o atal, trin a gwella salwch ac afiechydon yn rhan hollbwysig o weledigaeth Llywodraeth Cymru o ddyfodol y GIG yng Nghymru. Bydd y rhaglen CYFLYMU a’r gronfa canolfannau arloesedd iechyd newydd yn helpu i ddatblygu syniadau newydd ar gyfer cynnyrch a gwasanaethau iechyd yn gyflymach i ni eu defnyddio yn ein GIG ni ac ar draws y byd.”

Vaughan Gething, AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Llywodraeth Cymru

Cadwch i fyny efo Cyflymu

Rydyn ni eisiau cadw mewn cysylltiad! Cofrestrwch yma i dderbyn ein cylchlythyr. 

I wybod mwy am Cyflymu, e-bostiwch:accelerate@lshubwales.com

 

ERDF logo

Acc logo