Wnaeth HTC cefnogi trosi syniadau o’r sectorau Gwyddor Bywyd ac Iechyd yng Nghymru yn gynnyrch, prosesau a gwasanaethau newydd, gan anelu at greu gwerth economaidd hirhoedlog ochr yn ochr â manteision cymdeithasol ehangach.

Gyda thîm ymroddedig o dechnolegwyr ôl-ddoethurol, arbenigwyr gwyddoniaeth data ac arloesedd, technegwyr a rheolwyr prosiect, ynghyd â’i gyfleusterau labordy modern newydd, wnaeth HTC ategu’r gwaith datblygu technolegol a phibell feithrin yng Nghymru drwy gefnogi gweithgareddau ymchwil, menter ac arloesedd ochr yn ochr â datblygu sgiliau a gwybodaeth berthnasol.