Mae Llywodraeth Cymru wedi lansio ymgynghoriad ar strategaeth arloesi integredig newydd i Gymru.

Making plans on a transparent wipe board

Ar ddydd Mercher, lansiwyd yr ymgynghoriad draft ar y strategaeth arloesi integredig i Gymru.

Daw’r ymgynghoriad i ben ar 28 Medi.

Bydd y strategaeth yn nodi ein blaenoriaethau ar gyfer arloesi yng Nghymru, sy’n cynnwys pennod benodol yn ymdrin ag iechyd a gofal. 

Bydd yn cydnabod y rôl bwysig y mae arloesi yn ei chwarae yn: 

  • llywodraeth  
  • busnesau  
  • y trydydd sector  
  • sefydliadau academaidd ac ymchwil. 

Am fanylion pellach ac i ymateb:  https://llyw.cymru/strategaeth-arloesi-i-gymru