Cyflymu

Accelerate logo

Mae Cyflymu yn gydweithrediad blaengar rhwng prifysgolion Cymru a Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru. Mae’n helpu i droi syniadau arloesol yn gynhyrchion a gwasanaethau newydd i wella iechyd a lles y bobl sy’n byw yng Nghymru.

Mae’r rhaglen Cyflymu yn cynnig arbenigedd ymchwil, datblygu ac arloesi pwrpasol i fentrau er mwyn mireinio a dilysu eu hatebion gofal iechyd a chyflymu eu cyflwyno i’r sector iechyd yng Nghymru er mwyn sicrhau budd economaidd. Mae Cyflymu yn gydweithrediad blaengar rhwng prifysgolion Cymru a Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru. Mae’n helpu i droi syniadau arloesol yn gynhyrchion a gwasanaethau newydd i wella iechyd a lles y bobl sy’n byw yng Nghymru.

Mae’r rhaglen Cyflymu yn cynnig arbenigedd ymchwil, datblygu ac arloesi pwrpasol i fentrau er mwyn mireinio a dilysu eu hatebion gofal iechyd a chyflymu eu cyflwyno i’r sector iechyd yng Nghymru er mwyn sicrhau budd economaidd.

Mae’r Rhaglen Cyflymu wedi’I ariannu ar y cyd gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop.

I gael gwybod mwy, ewch i: https://lshubwales.com/cy/rhaglenni/rhaglen-cyflymu