Cynllun Sbarduno Amddiffyn a Diogelwch

Mae’r Cynllun Sbarduno Amddiffyn a Diogelwch yn gyllidwr arloesedd gan lywodraeth y DU ar gyfer Amddiffyn a Diogelwch. Ein nod yw canfod ac ariannu arloesedd y gellir manteisio arno er mwyn sicrhau dyfodol mwy diogel. Mae gennym amrywiaeth o gyllid i gyflymu syniadau o unrhyw sector er budd Amddiffyn a Diogelwch. Rydyn ni eisiau syniadau gan amrywiaeth eang o arloeswyr ac mae gennym dîm o bartneriaid arloesi, o bob cwr o’r DU, sydd yma i helpu i arwain y rheini sydd â diddordeb yn y cyllid sydd ar gael.

Services:
Math:
Sector:
Specialism:

Biocatalysts

Mae Biocatalysts yn sefydliad datblygu a gweithgynhyrchu contractau sy’n arbenigo mewn darganfod, datblygu a chynhyrchu ensymau ar gyfer y diwydiannau bwyd, gwyddorau bywyd, fferyllol a biotechnoleg. Mae’r cwmni hefyd yn cyflenwi amrywiaeth o gynnyrch ensymau a ddatblygwyd yn flaenorol.

Services:
Math:
Sector:
Specialism:

Sofinn

Mae Sofinn yn darparu offer i’r diwydiannau fferyllol a biotechnoleg, gan gynnwys cyfarpar sterileiddio, offer biobrosesu a chyfleusterau ystafell lân. Mae swyddfa Sofinn yn y DU wedi’i lleoli yng Nghasnewydd.

Services:
Math:
Sector:
Specialism:

Symbiosis IP

Mae Symbiosis IP yn gwmni atwrnai patentau sy’n gwasanaethu’r diwydiant gwyddorau bywyd yn unig.

Services:
Math:
Sector:
Specialism:

Abel + Imray

Mae Abel + Imray yn atwrneiod patentau sy’n gweithio mewn amrywiaeth o sectorau, gan gynnwys y sectorau gofal iechyd, gwyddorau bywyd a fferyllol. Mae gan y cwmni swyddfa yng Nghaerdydd.

Services:
Math:
Sector:
Specialism:

Gatehouse ICS

Mae Gatehouse ICS yn ymgynghoriaeth ymchwil i’r farchnad a datblygu busnes yn y diwydiannau fferyllol, biotechnoleg, technoleg feddygol a diagnosteg.

Services:
Math:
Sector:
Specialism:

Fulcrum Direct

Mae Fulcrum Direct yn ymgynghoriaeth ymchwil i'r farchnad yng Nghaerdydd sy'n arbenigo mewn darparu ymchwil i'r farchnad sylfaenol yn y diwydiannau gwyddorau bywyd a biotechnoleg.

Services:
Math:
Sector:
Specialism:

Porvair Plc

Cwmni darparu cyfarpar diwydiannol yw Porvair, sy’n cynnig gwasanaethau gweithgynhyrchu, dylunio, datblygu a chyflenwi cyfarpar hidlo a gwahanu arbenigol, ac ategolion cysylltiedig. Mae pencadlys Porvair yn King's Lynn, Norfolk. Mae'r is-gwmni Porvair Sciences yn gweithredu o Wrecsam, ac mae'n canolbwyntio ar ddatblygu deunyddiau plastig mân-dyllog a thechnolegau micro blât ar gyfer y diwydiannau biotechnoleg a gwyddorau bywyd.

Services:
Math:
Sector:
Specialism:

Revvity

Mae Revvity (oedd yn arfer bod yn rhan o Perkin Elmer) yn ddarparwr offer ar gyfer ymchwil a datblygu mewn labordai (e.e. offerynnau dadansoddi genomig a phroteinau, imiwnobrofiadau a llinellau celloedd), llwyfannau awtomeiddio labordai, a phrofion diagnostig clinigol ar gyfer amrywiaeth o glefydau. Mae’r cwmni hefyd yn darparu gwasanaethau technegol, gan gynnwys sgrinio a phrofi cyn-glinigol a chlinigol. Mae’r cwmni wedi’i leoli yn yr Unol Daleithiau, ac mae ganddo gyfleuster gweithgynhyrchu yn Llantrisant

Services:
Math:
Sector:
Specialism:

ESI Technologies Group

Mae ESI Technologies yn gyflenwr Datrysiadau Peirianneg a Chyfarpar Prosesu ar gyfer y diwydiannau Biotechnoleg, Cynnyrch Fferyllol, Cemegol, Lled-ddargludyddion, Bwyd a Diod. O fewn y diwydiannau biotechnoleg a fferyllol, mae’r cwmni’n darparu cyfarpar prosesu nodweddiadol fel offer, falfiau a dyfeisiau hidlo, yn ogystal â chyfarpar untro fel cynwysyddion a phympiau biobroses. Mae gan ESI safle yn Nhorfaen.

Services:
Math:
Sector:
Specialism: