Mae buddion iechyd yfed diodydd llawn colagen yn destun cydweithrediad newydd sy'n cynnwys ymchwilwyr Prifysgol Abertawe.

A photo of the canned water products

Mae arbenigwyr o’r Ganolfan Technoleg Gofal Iechyd, dan arweiniad Ysgol Feddygol y Brifysgol fel rhan o’r rhaglen Cyflymu Cyflymder gwerth £ 24m ledled Cymru, yn gweithio gyda ProColl o Abertawe, a Trinsic Collagen Ltd ar y prosiect unigryw.

Colagen yw'r protein mwyaf niferus yn y corff dynol, a geir yn yr esgyrn, y cyhyrau, y croen, a'r tendonau. Dyma'r hyn sy'n dal y corff at ei gilydd ac yn darparu fframwaith ar gyfer cryfder a strwythur.

Oherwydd priodweddau unigryw dŵr alcalïaidd, defnyddiwyd techneg arloesol o'r enw Natralysis Process ™ i ddynwared y broses naturiol o fwyneiddio dŵr i greu diod alcalïaidd sefydlog a hydradol.

Mae Trinsic Collagen Ltd. wedi defnyddio'r dechneg arloesol hon i greu diod newydd, NATIIV ™ Wellbeing, y nutraceutical colagen pur cyntaf yn y byd, fel dŵr alcalïaidd sefydlog o ran mwynau.

Mae ymchwil bresennol eisoes yn awgrymu mwy o fuddion iechyd i yfed dŵr mwynol a mwy o effeithiau hydradiad dŵr alcalïaidd ar gyfer athletwyr. Fodd bynnag, nid yw'n hysbys a ellir amsugno'r colagen cadwyn sengl sy'n hydoddi yn y ddiod alcalïaidd i'r corff.

Cyfraniad Cyflymu

Nawr, mae'r Ganolfan Technoleg Gofal Iechyd yn ymchwilio i weld a ellir amsugno colagen i'r corff trwy'r ceudod llafar e.e., celloedd meinwe meddal y tu mewn i'r geg.

Os gall colagen groesi i'r system lymffatig ar lafar, gall ddarparu buddion iechyd ychwanegol fel cynorthwyo ffurfio gewynnau a meinweoedd cysylltiol eraill. Gallai'r cynnydd posibl mewn colagen a amsugnir o'r ddiod hefyd ysgogi cynhyrchu ffibroblastau, a thrwy hynny roi hwb i gynhyrchiad y corff ei hun o golagen.