Caiff ein Bwrdd ei benodi gan Lywodraeth Cymru ac mae’n ysgwyddo’r cyfrifoldebau sydd wedi’u pennu yn y Cytundeb Rheoli rhwng Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru a Llywodraeth Cymru.