Yr Athro Hamish Laing

Cyfarwyddwr Anweithredol, Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru
Hamish Laing

Ar ôl gyrfa fel Llawfeddyg Plastig ailadeiladu ac arbenigwr Sarcoma a yno llawer o swyddi arweiniol yn y GIG, Hamish oedd Cyfarwyddwr Meddygol Gweithredol a Phrif Swyddog Gwybodaeth Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe. Arweiniodd adolygiad traws-sectoraidd o strategaethau clinigol a digidol, cyd-ysgrifennu ei strategaeth ansawdd, a sefydlodd raglen ar gyfer trawsnewid digidol. Cychwynnodd raglen Gofal Iechyd seiliedig ar Werth ac roedd yn allweddol wrth greu ARCH, Cydweithrediad Rhanbarthol ar gyfer Iechyd yn Ne-orllewin Cymru.   

Fe'i penodwyd i Brifysgol Abertawe yn 2018, ac mae Hamish yn ymchwilio ac yn dysgu am gymhwyso Gofal Iechyd seiliedig ar Werth yn y sector gwyddor bywyd, gan weithio gyda Pfizer, GIG Cymru a llawer o bartneriaid eraill. Mae'n cynrychioli Cymru ym Melin Drafod Gofal Iechyd seiliedig ar Werth Ffederasiwn Diwydiannau a Chymdeithasau Fferyllol Ewrop (EFPIA).   

Mae Hamish yn aelod o Fwrdd Rhaglen Therapïau Uwch Cymru, Gorchymyn Ffyrdd Ymyl ar gyfer prosiect Gwefannau'r GIG (Mura) ac yn is-gadeirydd y Prosiect Gwasanaethau Digidol i Gleifion a'r Rhaglen Gyhoeddus (DSPP). Mae hefyd yn cadeirio Cynghrair Cynhwysiant Digidol Cymru, grŵp ymbarél ar gyfer sefydliadau sy'n gweithio i hyrwyddo technoleg digidol yn cynnwys Cymru. Dyfarnwyd Uwch Gymrodoriaeth Sefydlu Cyfadran Arweinyddiaeth a Rheolaeth Feddygol y DU i Hamish yn 2018 am ei gyfraniad at arweinyddiaeth feddygol yn y DU.