Peter Bannister MEng (Oxon) DPhil MBA (Hons) CEng FIET

Cyfarwyddwr Anweithredol, Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru
Peter Bannister

Mae Peter Bannister yn ffigwr medrus sydd â phrofiad ym maes gwyddorau bywyd ac arloesi. Peter yw Rheolwr Gyfarwyddwr Romilly Life Sciences Ltd, sy’n arbenigo mewn ymgynghoriaeth strategaeth cynnyrch digidol sy’n seiliedig ar dystiolaeth. Fel Peiriannydd Siartredig a Chymrawd y Sefydliad Peirianneg a Thechnoleg (IET), mae gan Peter DPhil mewn delweddu meddygol o Brifysgol Rhydychen, lle bu hefyd yn arloesi datblygiad masnachol technolegau deallusrwydd artiffisial byd-eang ar gyfer Rolls Royce Plc. 

Mae portffolio trawiadol Peter yn ymestyn i'w rôl fel Athro Anrhydeddus yng Nghanolfan Gwyddoniaeth ac Arloesedd Rheoleiddio Prifysgol Birmingham. Mae’n Gymrawd ac yn Gadeirydd Gofal Iechyd yn yr IET ac mae ganddo deitl nodedig Arweinydd y Dyfodol Academi’r Gwyddorau Meddygol mewn Menter ac Ymchwil Arloesi (FLIER). Ar ben hynny, mae’n cydweithio â sefydliadau fel HDRUK a NIHR i gefnogi'r broses o ddatblygu arweinyddiaeth a rhaglenni cyllido Ymchwil a Datblygu. 

Mae effaith Peter yn y maes yn cynnwys ei gyfraniad at nifer o fusnesau biofeddygol twf uchel, gan sbarduno’r gwaith o fasnacheiddio cynhyrchion arloesol ar gyfer llawdriniaethau, diagnosteg a llwybrau triniaeth ddigidol.

"I am excited to be joining the Board of Life Sciences Hub Wales at a time when evidence-based healthcare technology is needed more than ever, especially if we are to shift the burden of health and care from reactive to preventative models.

I am particularly eager to leverage my expertise in commercialising medical devices, medical devices, digital health and artificial intelligence in both SME and global, cross-sector consortiums to ensure that innovation can realise tangible benefits for the people of Wales while also scaling quickly to other, diverse populations.”