Malcolm Lowe-Lauri

Cyfarwyddwr Anweithredol, Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru
Malcolm Lowe-Lauri

Mae gan Malcolm, Prif Swyddog Gweithredol Academic Health Solutions (AHS) a Chynghorydd Strategaeth i Archus ers mis Hydref 2022, yrfa nodedig dros 43 mlynedd yn cwmpasu darparu gofal iechyd, ymchwil ac arloesi. Dechreuodd ei daith fel hyfforddai rheoli graddedig yn y GIG yn 1981, gan wasanaethu fel Prif Swyddog Gweithredol mewn sefydliadau gofal iechyd blaenllaw fel Peterborough, Ysbytai King's College, ac Ysbytai Athrofaol Caerlŷr. 

Yn 2012, fe fentrodd Malcolm i’r sector cynghori, gan ddod yn Gyfarwyddwr Gweithredol byd-eang ar gyfer Canolfan Ragoriaeth Gofal Iechyd KPMG yn Awstralia. Arweiniodd ei yrfa i Brifysgol Caergrawnt yn 2016 fel Cyfarwyddwr Gweithredol Partneriaid Iechyd Prifysgol Caergrawnt ac yn ddiweddarach i Grant Thornton fel Pennaeth Iechyd a Gwyddorau Bywyd yn 2020. 

Mae arbenigedd Malcolm yn cwmpasu prosiectau ymgynghori amrywiol ym maes iechyd a gwyddorau bywyd, yn amrywio o fentrau strategol i welliannau gweithredol. Mae wedi chwarae rhan allweddol mewn gwella clinigol, datblygu’r gweithlu, adferiad ariannol, a strategaeth gwyddorau bywyd. Ar lefel polisi cenedlaethol, cyfrannodd yn sylweddol at ddiwygiadau, ymchwil a datblygu’r GIG, a chyrff arloesi fel y Rhwydweithiau Gwyddor Gofal Iechyd Academaidd. Roedd hefyd yn aelod o Fwrdd Cynghori’r Sefydliad Cenedlaethol dros Ymchwil Iechyd. 

Wedi’i sbarduno gan weledigaeth i wella fforddiadwyedd, ansawdd ac effeithlonrwydd y GIG, mae Malcolm yn cefnogi AHS ac Archus i ddarparu dulliau arloesol o fodelu clinigol a llwybrau. Mae ganddo ddiddordeb arbennig yn nyfodol ysbytai athrofaol, eu hintegreiddio i systemau gofal cynhwysfawr, a'u partneriaethau â gwyddoniaeth i sbarduno datblygiad economaidd a chymdeithasol. 

“I’m thrilled to be joining the Board of Life Sciences Hub Wales. From my own work in Wales and across the UK I know how much potential there is to grow life sciences in Wales. I’m looking forward to meeting the team later in September and getting started.”