Erica Cassin

Cyfarwyddwr Anweithredol, Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru
Erica Cassin

Ar hyn o bryd mae Erica yn Gyfarwyddwr Anweithredol yn Awdurdod Porthladd Aberdaugleddau, yn ogystal ag Aelod o'r Bwrdd yn Gyrfa Cymru ac yn Ymddiriedolwr yn Self-Management UK, elusen genedlaethol fach.  

Tan fis Ionawr 2020 hi oedd Cyfarwyddwr Adnoddau Dynol Novartis Pharmaceuticals UK ac Iwerddon cyn adleoli'n ôl i Gymru.   

Mae Erica yn gyfarwyddwr Adnoddau Dynol profiadol sydd â hanes o drawsnewid sefydliadau blaenllaw. Mae ganddi brofiad gweithredol ac ymddiriedolwr ar draws y sectorau gofal iechyd a gwasanaethau ariannol.