Chris Martin FPharm

Is-gadeirydd, Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru
Chris Martin FPharm

Cafodd Chris ei benodi yn Is-gadeirydd Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru ym mis Hydref 2017. Mae hefyd yn Is-Gadeirydd Comisiwn Bevan ac yn Gyfarwyddwr Anweithredol Pwyllgor Archwilio a Risg Gwasanaethau Cymdeithasol ac Iechyd yn Llywodraeth Cymru. Mae'n Ymddiriedolwr ar Fwrdd Marie Curie yn y DU, yn Llywodraethwr Coleg Sir Benfro, yn Gadeirydd Awdurdod Porthladd Aberdaugleddau ac mae'n rhedeg ei gwmni datblygu eiddo ei hun.

Mae Chris yn dilyn gyrfa mewn fferylliaeth ac mae wedi adeiladu ac wedi bod yn berchen ar ddau fusnes fferylliaeth gymunedol llwyddiannus yng ngorllewin Lloegr ac yn Sir Benfro. Ef yw Ymgynghorydd Anweithredol Alliance Healthcare ac mae’n gyn Gadeirydd Health Innovation Cymru.

Mae gan Chris radd BPharm o Brifysgol Uwist.