Hidlyddion
date
Y llwybr i Sicrhau Arloesedd |

Mae sefydliadau, ymchwil ac adnoddau a all helpu rhai sy’n cychwyn neu sydd ar ganol eu siwrnai arloesi. Fodd bynnag, gyda chymaint o wybodaeth ar gael, lle mae dechrau? Y llynedd, mi fues i’n gweithio i Hyb Gwyddorau Bywyd Cymru ac ystod o arweinyddion syniadaeth traws-sector mewn ymdrech i geisio gwneud y broses hon yn haws.

Arloesi: persbectif diwydiant |

Nid gor-ddweud yw honni bod arloesi yn allweddol yn y diwydiant fferyllol. Mae’r sector yn gwbl ddibynnol arno, drwy’r holl gamau cynnar o ymchwil i drawsnewid prosesau cynhyrchu. Ond mae yna hefyd bwrpas i’r arloesi. Mae’n arloesi sy’n canolbwyntio ar yr hyn y gellir ei gyflawni i wella iechyd unigolion a’r cyhoedd yn gyffredinol.

Croeso i’n hadnodd newydd ar gyfer Cyflawni Arloesi |

We’re delighted to launch Life Sciences Hub Wales’ new Achieving Innovation resource. This will equip stakeholders working across industry and health and social care with an evolving suite of resources, best practices and information to support their innovation journey.

Arloesi: pam mai hwn yw ein harfer pwysicaf? |

Dr. Chris Subbe, Ymgynghorydd Meddyginiaeth Gofal Acíwt, Anadlol a Chritigol ac Uwch Ddarlithydd Clinigol yn ystyried sut y gallwn gynnwys arloesedd yn llwyddiannus mewn systemau iechyd a gofal cymdeithasol.

Yr arfer o arloesi |

Mae'r pandemig Covid-19 wedi cadarnhau cynifer o'r pethau gwych a gredaf am fy ngwlad fabwysiedig – Cymru.